top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2015 Derfor er jeg medlem

Derfor er jeg medlem af Elektroteknisk Forening

- Jeg er elektroingeniør, teknikum stærkstrøm, og startede min karriere som projektingeniør hos en af landets største el-installatører og i dette firma blev man ganske automatisk opfordret til at blive medlem af Elektroteknisk Forening ved prøvetidens udløb. Det var svært at sige nej til opfordringen, da firmaet betalte alle omkostninger ved medlemskabet.
Jeg har haft stor gavn af at deltage i foreningens arrangementer, såsom virksomhedsbesøg, foredrag og studieture og derved kommet i kontakt med ligestillede, hvor erfaringsudveksling var en vigtig ting. Jeg fik opbygget et netværk inden for branchen. Senere blev jeg indvalgt i sektionsbestyrelsen og har fungeret som sekretær i mange år og har haft stor fornøjelse af den tætte kontakt til hovedbestyrelse og medlemmer.
J. Steen Pedersen

- Jeg er uddannet stærkstrømsingeniør og har siden min ansættelse hos det daværende Østjysk Elforsyning for ca. 25 år siden været medlem af Elektroteknisk Forening. Her blev jeg introduceret til foreningen af mine kolleger, og på daværende tidspunkt var det kutyme, at virksomheden betalte kontingent og deltagergebyrer. Min deltagelse i foreningens arrangementer har i perioder været noget svingende, da børnene var små og jeg i en årrække arbejdede i København. Men jeg har deltaget i rigtig mange gode virksomhedsbesøg og arrangementer, hvor det er lykkedes at få en anderledes eksklusiv præsentation af og indblik i den pågældende virksomhed. Som eksempler kan jeg fremhæve besøget hos Velux (vindtunnel), Aarhus Airport (inkl. kontroltårn) og Danish Crown (ingeniørgangene), hvor vi kom ind bag de døre, som normalt er lukkede for gæster. I mit nuværende engagement i Elektroteknisk Forening er jeg landsformand. I den rolle er det vigtigt at have kontakt med eller kendskab til alle i sektionsbestyrelserne, hvorfor netværk er en vigtig og naturlig del af rollen, hvilket jeg naturligvis også personligt nyder godt af.
Bent Cramer

- Jeg blev opfordret til at melde mig ind i foreningen af de 2 faglærere, vi havde på installatørskolen i Aalborg. Det var Kaj Skall Sørensen (stadig medlem) og Graves Kristensen. De fik rigtig mange meldt ind af de nye studerende/færdige elinstallatører. Da jeg kort efter blev ansat hos CUBIC-Modulsystem i Brønderslev i efteråret 1991, så man også gerne at man var medlem af Elektroteknisk Forening. Jeg har deltaget i mange interessante møder og studieture gennem årene, ikke mindst efter at jeg blev formand i Nordjysk Sektion. Det er dejligt at møde folk fra elfaget til møderne og man kan let få sig et netværk, hvor det er muligt at få hjælp eller input til opgaver, man står over for. Jeg har også glæde af medlemskabet i mit daglige virke som salgskonsulent hos CUBIC-Modulsystem og i min kontakt med maskinmester- og elinstallatørskoler.
Søren Poulsen

- Jeg er oprindeligt maskinmester inkl. installatøreksamen og startede min karriere som informationsmedarbejder på et kraftværk. Jeg blev medlem af Elektroteknisk Forening fordi jeg som besøgsvært lærte foreningen at kende. Jeg havde stor gavn af at deltage i virksomhedsbesøg, foredrag og studieture og fik herigennem udbygget min faglige viden samtidigt med, at jeg oplevede, hvordan andre tacklede informationsopgaven. Vigtigst af alt var, at jeg fik opbygget et netværk, og da jeg på et tidspunkt blev arbejdsløs, fik jeg nyt job via kollegaerne i Elektroteknisk Forening.
Anders Ebbesen Jensen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.