top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2017-01-13 DieselHouse

Sektionens besøg i januar 2017 gik til museet DieselHouse ved H. C. Ørstedsværket. Her fortælles historien om dieselteknologiens udvikling fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Den teknologiske udvikling kobles sammen med historien om Københavns energiforsyning samt B&W skibsværft og motorfabriks udvikling i mere end 160 år.

15 af sektionens medlemmer var mødt frem og blev modtaget af aftenens værter Ernst Lasson, Per Parkhøi og Otto Winkel på motordækket foran den enorme dieselmotor, som er museets centrale element. De sørgede i fællesskab for, at vi fik en spændende og indholdsrig aften.

Etableringen af Diesel House omkring H. C. Ørstedsværkets store dieselmotor i 2006 blev finansieret af MAN B&W Diesel AG (nu MAN Diesel og Turbo SE), der også i dag financierer museets drift. Den daglige drift varetages af en gruppe frivillige, hovedsagelig pensionister, med maskinteknisk baggrund på forskellige niveauer.

Dieselmotoren på 22.500 HK startes

Første punkt på aftenens program var en start og kortvarig drift af motoren. Vi blev samlet på et galleri ud for manøvrepladsen på motoren i 2. sals højde. Her havde vi et godt overblik over hele motoren, fra ventilerne på toppen, de kolossale udstødningsrør, til manøvrepladsen, hvor instrumenter omkring tryk, temperatur, smøring m.v. er samlet, og nederst til de solide støttekonstruktioner på den 8-cylindrede motors krumtaphus. I motorens fjerneste ende når generatoren kun halvt op i motorens højde, selv om den er 10-12 meter i diameter.

Otto Winkel og Ernst Lasson gør motoren klar til start. En hvæsende lyd fortæller, at der er sat startluft (25 atm tryk) på en cylinder, og vi ser stempelstængerne bevæge sig. Så kommer første tænding, hvorefter motoren rytmisk arbejder sig op imod det nominelle omdrejningstal på 115 omdr./min. Vi mærker vibrationerne, som forstærkes ved passage af resonanspunkter under opløbet. Støjniveauet er, så man dårligt kan tale sammen. Vi kan nu se og høre 1.400 tons kompliceret teknik, mere end 80 år gammel, i fuld funktion. Efter ca. 5 minutters drift stoppes den igen, og går langsomt i stå. Den har brugt 90 l dieselolie under start og drift. (Ved 1/1 last, 15.000 kW, er forbruget 3,8 t/h).  

Bygningens og motorens historie

Bygningen er opført i 1932 af Københavns Belysningsvæsen som en del af H. C. Ørstedsværket for at huse verdens dengang største dieselmotor med generator til el-produktion. På daværende tidspunkt var motoren mere end dobbelt så stor som tidligere fremstillede. Positionen som verdens største dieselmotor beholdt den i øvrigt i mere end 30 år. Motoren er bygget af Burmeister & Wain og opstillet i 1933. Det er en dobbeltvirkende totaktsmotor med følgende imponerende data:

Cylindre                             8

Slaglængde                       1500 mm

omdr./min.                         115  (dvs. langsomtgående)

Ydeevne                             15.000 kW svarende til 22.500 eff. HK

Dimensioner                       24,5 m lang, 12,5 m høj

Vægt                                   1400 ton

1 komplet cylinder vejer 20 t, hvoraf 1 dobbeltstempel med 10 stempelringe alene vejer 4,5 t, mens krumtapakslen med en diameter på 730 mm vejer 140 t og svinghjulet vejer 80 t.

Generatoren er fabrikat ASEA, 19.000 kVA (15.000 kW), 6 kV med en shuntdynamo (220 V, 780 A) som magnetiseringsmaskine. Via en 6/30 kV transformer har generatoranlægget været tilkoblet værkets 30 kV samleskinne.

I en lang årrække (fra 1933 til 1970erne) blev dieselanlægget opstartet 2 gange dagligt og dækkede spidslastperioderne morgen og aften i det københavnske elforbrug. I denne periode nåede motoren op på en samlet driftstid på 75.000 timer. Under 2. Verdenskrig spillede motoren en vigtig rolle i frihedskampen, idet værkets egen modstandsgruppe brugte den som gemmested for våben. Fra 1970erne og til 2004 har anlægget været standby enhed i den sjællandske elforsyning, og det har senest haft afgørende betydning for retablering af elforsyningen efter det omfattende blackout i hele Øresundsregionen i 2003. Motoren er fortsat fuldt køreklar, og en opstart kan opleves af museets gæster 2 gange om måneden (se museets hjemmeside).

Fra damp til diesel

Efter en pause, hvor der blev serveret øl/vand samt sandwich og kaffe, fortalte Per Parkhøi om de øvrige motorer og modeller, som er opstillet på motordækket. Temaet er ”Fra damp til diesel”. Det gælder naturligvis primært for fremdrift af skibe, idet udviklingen inden for elproduktion har været den modsatte (fra dieselmotorer til dampturbiner).

Her er blandt andet opstillet B&W´s motor nr. 1 fra 1904. (1 cyl., 180 o/m, 40 hk). Den blev oprindeligt leveret til Niels Larsens Vognfabrik, hvor den foruden arbejdsmaskiner også drev en dynamo. Denne motor er, ligesom nr. 1 fra Holeby Diesel (lev. 1910), klargjort og bliver opstartet for publikum et par gange om måneden. (se museets hjemmeside).

Omkring B&W fortalte han om perioden, hvor Jan Bonde Nielsen var hovedaktionær. Han ønskede udvikling af større speedbåde, som blev udstyret med en indenbords dieselmotor. Salget svigtede men steg voldsomt, da man lagde to kraftige motorer i bådene. Nu havde de ”muskler” nok til at sejle fra toldvæsnets patruljebåde.

Herefter guidede Per Parkhøi os rundt i museets øvrige udstillinger, som er fordelt over 3 etager. En stor del af effekterne her har man tidligere kunnet se i B&W museet i Strandgade.

Diesel driver verden (1. etage)


Her fokuseres på dieselmotorens betydning for samfundets udvikling inden for transport til lands og til søs samt elektrificeringen, hvor dieselmotoren i 1900-tallets første årtier fik en betydelig udbredelse. Først i forbindelse med de mange lokale jævnstrømsværker og siden ved produktion af vekselstrøm. I dag er den drivkraft for et betydeligt antal nødgeneratoranlæg.

På etagen står en model af ØK´s M/S Selandia, som for over 100 år 

siden, i 1912, revolutionerede fremdrivningsprincipperne for oceangående skibe. I stedet for dampkedler og dampmaskine var skibet udrustet med to dieselmotorer.

En række skibsmodeller er ”lukket op”, så man kan se hovedmotorens placering og maskinrummets 

udformning. Før i tiden måtte maskinpersonalet checke og journalisere op mod 200 instrumentvisninger 1 gang pr time (så var man sikker på, at de kom rundt overalt).

Under rundgangen fremhævede Per Parkhøi fordelen ved et hydraulisk gear imellem hovedmotor

og skrueaksel og ved vendbare propeller.

Elektronik har også vundet indpas her, så det er muligt for specialister i MAN´s serviceafdeling på Teglholmen at hente data hjem fra hovedmotoren i et skib på den anden side af jorden, analysere dem og returnere justerede parametre for motorens drift. Udviklingen i retning af mere miljøvenlig teknologi vises også her. Betydelig brændstofbesparelse samt reduktion af skadelige stoffer i udstødningsgasserne er opnået ved overgang fra knastakselstyret til computerstyret brændstofindsprøjtning.

B&W´s historie (2. etage)

Virksomheden blev startet i 1843 af Hans Heinrich Baumgarten i Købmagergade som en smedevirksomhed, der udførte alle typer smedeopgaver. I 1865 går Burmeister i kompagniskab med Wain og B&W dannes. B&W A/S dannes 1872 og C. F. Tietgen bliver selskabets første formand. Fra 1846 til1900 øges medarbejderantallet fra 30 til ca. 2000. B&W manifesterer sig tidligt inden for skibs- og skibsmotorbygning, idet man i 1861 leverer verdens første dampskib, Hjejlen, med en dampmaskine på 50 hk. Hjejlen besejler stadig Silkeborgsøerne. I 1880 leverer virksomheden dampmaskinen til Fregatten Jylland, maskinen var på 1300 HK, men er desværre ophugget i forbindelse med skibets omtumlede skæbne før restaureringen.

1912 sejler verdens første oceangående dieselmotorskib, ØK´s M/S Selandia på 7400 brt, ud på jomfrurejse fra København, Skibet har to B&W firtakt hovedmotorer på i alt 2500 ihk. En speciel indretning omkring knastakslerne gjorde det muligt at reversere motorerne fra frem til bak på 20 sekunder. I forhold til et dampskib ligger fordelen i mindr

e pladsbehov for motorerne samt væsentlig reduktion i maskinbesætningen (for hver 8 på et motordrevet skib behøvede et dampdrevet/kulfyret 25 mand). Desuden kan dieselolie opbevares i bundtanke, mens kul tager plads op i lasten, så et motordrevet skib har større lastekapacitet. M/S Selandia blev under stor opmærksomhed præsenteret i London, hvor en af gæsterne var daværende marineminister Winston Churchill, der efterfølgende skulle have udtalt, at fremtidige engelske krigsskibe burde udrustes med dieselmotorer.

Således beskrives virksomhedens udvikling frem til i dag. Fra den første motor på 40 hk til de største på op mod 100.000 hk Adskillige gennemskårne, arbejdende motor- og skibsmodeller illustrerer udviklingen. I dag sker produktionen af store motorer hovedsagelig via et verdensomspændende licenstagernet, beliggende i verdens betydelige skibsbygningsnationer. 

 I velmagtsdagene havde B&W omkring 10.000 medarbejdere, og var en magtfaktor på flere områder. Ved politiske tiltag kunne man opleve spørgsmålet: ”Hvad siger de på B&W?”, og arbejderne på B&W kunne svare med en spontan strejke, hvis tiltaget ikke faldt i god jord hos dem. I 1979/80 blev motorfabrikken solgt til den tyske MAN-koncern, mens skibsværftet grundet hård konkurrence lukkede i 1996 efter at have bygget næsten 1.000 skibe. MAN B&W Diesel dækkede i slutningen af 1900-tallet omkring 2/3 af verdensmarkedet for store hovedmotoranlæg til skibsbygningsindustrien de største er på 140.000 hk med 14 cylindre, og leveringstiden er 2-3 år). Medarbejderantallet i Danmark er nu ca. 2.000 fordelt med godt halvdelen i forskning og udviklingsområdet (Teglholmen) og de resterende på motorproduktions-virksomhederne Holeby Diesel og Alpha Diesel i Frederikshavn.

Innovation (3. etage)

På etagen illustreres via modeller de grundlæggende funktionsprincipper for to- og firtaktsmotorer, ligesom nutidens mest avancerede metoder til motorkonstruktion vises. Etagen rummer ligeledes en skoletjeneste, hvor m

an, via et antal terminaler, kan opleve det tekniske univers omkring motorer. Udstillingen besøges af mange elever på forskellige tekniske niveauer. I MAN Diesel og Turbo SE er man bevidst om, at der i dag skal kæmpes om ungdommens gunst, og man håber at kunne inspirere nogle til en teknisk uddannelse. Udstillingen her rummer også et stort antal svendeprøveemner fra lærlinge hos B&W gennem tiderne.

Afslutning

Efter rundvisningen kunne man på egen hånd gå rundt i udstillingen og blandt andet se B&W´s historiske tavle, som er opstillet på motordækket bag motoren. Den illustrerer år for år højdepunkter i B&W´s mere end 150 årige historie sammenholdt med verdenshistoriske begivenheder, vigtige opfindelser samt den danske kongerække. Alt markeret på tavlen med små figurer.

Til slut en stor tak til vore værter og Dieselhouse for en meget interessant aften.

Jørgen Christensen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.