top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-02-08 Gidex

Medlemsmøde den 8. februar 2018
København-Sjællands Sektions februarmøde fandt sted hos Gidex i Frederikssund, hvor 17 medlemmer var mødt frem. 
Gidex er importør af varmepumper fra Toshiba. Endvidere rådgiver virksomheden om valg og installation af varmepumper og udfører installation af produkterne. 
Virksomheden er en familievirksomhed etableret i 1976 i Frederikssund af Gunner Knudsen. Den ledes i dag af næste generation, Peter F Knudsen og hans hustru Dorthe.
Peter F. Knudsen, servicemedarbejder René og energirådgiver Tøger tog imod og bænkede os på klapstole opstillet i lagerhallen, der i dagens anledning var omdannet til forevisningssal med lærred på den ene væg. 
Man beskæftiger i dag 40 personer, og råder over nye og moderne lokaler. Ca. 85 % af omsætningen ligger på klima og varmepumper. Virksomheden er ISO 9000 certificeret.

Peter Knudsen indledte med at forklare om energimærkning af varmepumper. EU er kommet med et nyt direktiv - EcoDesign - og med dette følger et nyt energimærke, som man også kender fra hårde hvide varer, SCOP, der erstatter det tidligere COP mærke.
COP står for "Coefficient Of Performance" og angiver forholdet mellem den varme, man får, og den mængde strøm, der bruges. Jo højere tallet er, jo større er varmepumpens effektivitet. COP-værdien kan bruges, når man skal sammenligne to forskellige anlæg. 

Et teoretisk eksempel: Mærke A, 12 kW med COP-værdi 3,5 sammenlignes med mærke B også 12 kW med en COP-værdi på 3,0. Mærke A yder altså mere end mærke B. Man kan dog ikke anvende COP-værdien alene som beslutningsgrundlag. En COP-værdi gælder kun for en bestemt temperatur. En COP-værdi på 4,1 ved 2/35 °C betyder f.eks., at denne COP-værdi opnås ved en udendørstemperatur på 2 °C og en fremløbstemperatur på 35 °C. En nøjagtig fastsættelse af varmepumpens aktuelle ydelse er ikke mulig, da der ikke tages højde for sæsonbestemte temperatursvingninger.
SCOP-værdien (Seasonal Coefficient Of Performance) giver en langt mere nøjagtig fastsættelse af varmepumpens effektivitet. Den definerer varmepumpens ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer. En SCOP-værdi på 4,8 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 4,8 gange så meget energi end den elektriske energi, den bruger. Målingen foretages ved en forholdsvis høj udendørstemperatur, og en varmepumpe som f.eks.har en god virkningsgrad ved 7°C, kan have en dårligere virkningsgrad end andre modeller, når der er minusgrader. 

En anden værdi, man skal bemærke, er SEER, der  står for "Seasonal Energy Efficiency Ratio". Det er et tal, der beskriver, hvor godt et klimaanlæg virker. Et højere SEER-tal betyder bedre effektivitet og lavere energiregninger.  SEER-tal er defineret i et laboratorium, hvor indendørs- og udendørsforhold er under kontrollerede forhold. Det er derfor muligt at evaluere anlæg under præcis samme forhold. Man kan derfor med SEER sammenligne anlæg fra forskellige producenter. Højere SEER-ratings kan opnås, når producenter anvender nyere eller bedre teknologi i deres anlæg. 
En varmepumpe benytter sig af princippet om, at en gas bliver varmere, hvis trykket øges, mens den bliver koldere, hvis trykket reduceres. Ved at komprimere og ekspandere en luftart, er det dermed muligt at flytte varme fra en relativ kold omgivelse til en varmere omgivelse. Den anvendte gas kaldes HFC-gas og fordamper ved -500 oC. I kompressoren opnås en trykforskel fra 2 til 32 bar.

Peter Knudsen omtalte desuden to forskellige driftsprincipper for kompressoren. Den simpleste måde at køre en varmepumpe på, er ved on/off drift, hvor man lader kompressoren køre, indtil man har opnået den ønskede indblæsningstemperatur. Herefter standser kompressoren, og sætter i gang igen når temperaturen er faldet et vist niveau. Man får her ikke den optimale udnyttelse af kølemidlet, og kompressoren kører ved hver driftsperiode for fuld effekt. En anden måde at køre varmepumpen på, er ved konverterdrift, hvor kompressoren kører konstant, men for nedsat effetkt, når den ønskede temperatur er opnået.
Peter Knudsen gik herefter over til at fortælle om placeringer af indblæsningsenhederne ved luft/luft anlæg. Skal de anbringes ved gulv eller ved loft? Den mest effektive anbringelse er ved loft, da man dermed får en naturlig cirkulation af varmestrømmen.

Også luft/vand varmepumpeanlæg blev gennemgået. Her skal man især være opmærksom på, at blandetanke giver tab. Enstrengede radiatoranlæg er også vanskelige at få fuld effekt ved. Det er her vigtigt af få rådgivning af sin installatør.
Afstandskrav til skel på grund af støjgener hos naboer skal nøje overholdes. Inden installation af anlæg skal man orientere sig nøje om disse krav. For mindre anlæg, 3 meter fra skel og for større anlæg 6 meter, hvilket i parcelhuskvarterer er svære at overholde.
Efter dette meget oplysende foredrag serverede Peter Knudsens hustru og datter sandwich og øl/vand og kaffe. Sektionens formand takkede for et interessant foredrag og en god behandling og reklamerede for næste måneds møde hos Power Stow.
          
Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.