top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

EU's persondataforordning - sådan gør vi

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket betyder skærpede regler for foreninger m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data.

I henhold til disse regler informerer vi her om formålet og om typen af persondata, hvornår vi sletter disse, samt om dine rettigheder.

Elektroteknisk Forenings sekretariat er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

I forbindelse med dit medlemskab har vi registreret din e-mailadresse, navn, adresse, telefon, indmeldelsesdato og firma som du selv har afgivet ved indmeldelsen. Til brug for fakturering opbevares i nogle tilfælde endvidere firmaadresse, EAN nummer og fakturerings mailadresse.

Du har altid ret til at bede om at få disse data tilsendt.

Oplysningerne anvendes til at sende dig blad, nyhedsbrev, kontingentopkrævning samt invitationer til arrangementer.

Oplysningerne lagres på en server i foreningens sekretariat foruden der er en sikkerhedskopi på en ekstern harddisk. Forlaget Techmedia har parallelt hermed deres egen abonnement- og medlemsliste, som anvendes til udsendelse af bladet Elteknik og til fakturering via Nets, som de forestår for Elektroteknisk Forening. Vi deler således  adresseoplysningerne med Techmedia.

Elektroteknisk Forenings sekretariat sender jævnligt en opdateret kopi af medlemslisten til de personer i sektionsbestyrelserne, som forestår udsendelse af invitationer. Disse lister slettes, når en ny liste foreligger.

Medlemsdata videregives derudover ikke til andre. Oplysningerne slettes ved udmeldelse.

Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne opbevares på en sikker måde.

Besøgende på vores hjemmeside www.dkef.dk tælles til brug for udarbejdelse af en statistik over besøgene.
Vi registrerer ikke identiteten af besøgende og undgår brug af cookies.
Vi videregiver ikke data vedrørende besøg på hjemmesiden.

Billeder

Medlemslisten rummer ikke fotos af medlemmerne. Vi bringer på vores hjemmeside og i vores publikationer billeder fra arrangementerne, herunder også af deltagere. Der oplyses normalt kun navn og firma ved de personer, der har en rolle ved arrangementerne, fx oplægsholderen, værten, mødelederen samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På hjemmesiden oplyses navn, adresse, firma, mailadresse og evt. telefon på bestyrelsesmedlemmerne, ligesom der vises fotos. Dette er bestyrelsesmedlemmerne informeret om og indforstået med. Hvis de ønsker anonymitet på hjemmesiden, kan dette lade sig gøre, men det skal så aktivt  meddeles sekretariatet. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at bede om at få disse data tilsendt. Ved udtræden af bestyrelsen slettes data.

Nyhedsbreve

Der er mulighed for at få nyhedsbrevet tilsendt, også hvis du ikke er medlem. Her opbevarer vi emailadressen samt navn og evt. firma.

Oplysningerne slettes, hvis du ikke  længere ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger med henblik på at sende dig nyhedsbrevet.

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.