top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Medlemsmøde den 10. januar 2019

Virksomhedsbesøg hos KNX Solutions ApS

Sektionens januarmøde fandt sted hos KNXsolutions ApS, der har lokaler i SCIONPARK på DTU i Kgs. Lyngby.

17 medlemmer var mødt op til et spændende foredrag om KNX. 

Thomas Scharbau fra KNXsolutions bød velkommen, og præsenterede Martin Mortensen fra ABB som foredragsholder. Martin er ud over at være ansat i ABB også repræsentant for KNX National Group Denmark, hvis vigtigste opgave er at udbrede kendskabet til fordelene ved KNX-konceptet, som styrer de tekniske funktioner i bygninger, bl.a. belysning, varme, køling, ventilation og solafskærmning. KNX Danmark er en del af et globalt netværk af nationale grupper, der alle er medlem af The International KNX Association med hovedkvarter i Bruxelles.

KNX er et hændelsesstyret bussystem for styring og kontrol af en bygnings installationer, en protokol baseret på en global åben standard, der læner sig op af europæiske standarder. Der er pt. tilknyttet 455 leverandører til KNX protokollen, med til sammen over 7500 produkter. KNX er et åbent system, hvor man ikke er låst til kom­po­nen­ter fra en enkelt leverandør.

Forgængerne til KNX er Batibus, EIB og EHS, der blev skabt i starten af 1990’erne. På det tidspunkt kunne ingen forudse deres individuelle fremtid. Disse tre meget vigtige løsninger til bolig- og bygningsautomation forsøgte i Europa at udvikle deres markeder separat, inden for europæisk standardisering. Batibus slog igennem i Frankrig, Italien og Spanien, hvorimod EIB fik succes i de tysktalende og nordeuropæiske lande. EHS blev den fortrukne løsning til producenter af husholdningsapparater og underholdningselektronik.

I 1997 besluttede de tre konsortier for ovennævnte systemer at forene kræfterne og udvikle markedet for intelligente hjem med det aftalte mål, at udvikle en ny fælles industristandard, som også kunne foreslås som international standard. KNX Association præsenterede den nye standard i 2002. Den er baseret på EIB-systemet og suppleres af nye konfigurationsmekanismer og kommunikationsmedier, som oprindeligt var udviklet til Batibus og EHS.

Et bussystem er et kommunikationssystem, som via et medie, f.eks. et trådpar, kan formidle informationer såsom kommandoer og signaler mellem komponenterne, også kaldet busdeltagerne. Samtlige busdeltagere adresseres således, at de kan lokaliseres og programmeres.

Busenheder kan være enten sensorer eller aktorer til styring af bygningsudstyr, f.eks. lys, markiser/skodder, sikker­hedssystemer, energistyring, opvarmning, ventilation og aircondition, signalerings- og overvågnings­sy­ste­mer, interfaces til service- og bygningsstyringssystemer, fjernstyring, energimåling, lyd-/videostyring, hvide­varer osv. Alle disse funktioner kan styres, overvåges og signaleres via et fælles system uden behov for ekstra kontrol­centre.

Grundlæggende kræver et KNX system følgende komponenter:

  • Strømforsyning til at forsyne sensorer og aktuatore på busforbindelsen.
  • Sensorer som kan være trykknapper, termostater, vindhastighedsmåler, vejrstation, PIR, displays, rum­følere, LUX-sensor, udefølere, metere osv., dvs. dem der genererer kommandoer som telegrammer og sender informationen som telegram ud på bussen.
  • Aktuatorer som modtager KNX telegrammet via bussen, bearbejder informationen og udfører funktio­nen, f.eks. relæmoduler, lysdæmpere, Dali-gateways, varmestyringsmoduler, mm., dvs., dem der modtager telegrammer og udføre bestemte handlinger.
  • Busforbindelsen der forbinder alle sensorer og aktuatore.

Som eksempler kan nævnes, at køling og ventilation i et rum kan programmeres til kun at køre, hvis der er personer tilstede i lokalet, og ikke lade hele ventilationsanlægget køre, hvis der kun er nogen tilstede et andet sted i bygningen. Der kan også tilsluttes sensorer for luftkvalitet, mv. Sensorer kan indsamle forskellige oplysninger, der analyseres, og analyserne kan udløse handlinger via aktuatorer o. lign. Data fra bygninger kan være:

  • Hvor mange personer er i bygningen (sikkerhed)
  • Hvor har der været megen gå-trafik (af hensyn til rengøring)
  • Har alle toiletter været anvendt (rengøring)
  • Har alle mødelokaler været anvendt (rengøring og optimering)
  • Brændetimer på armaturer (service)

Alle busenheder er forbundet med KNX-mediet via parsnoede kabler, radiofrekvens, PL eller IP/Ethernet, så de kan udveksle oplysninger. Som oftest anvendes et grønt parsnoet kabel, der kan have 64 komponenter på en linje. Kommunikation mellem flere linjer skar gennem en linjekobler. En linje kan forlænges op til 3 gange, så der opnås 250 tilkoblede komponenter.

Til programmering anvendes et uafhængigt softwareværktøj ETS, som producenter kan anvende til at designe og konfigurere intelligente styringsløsninger til boliger og bygninger baseret på KNX-systemet. ETS står for Engineering Tool Software og er et uafhængigt softwareværktøj, der kører på Windows-baserede computere. KNX Association, som er grundlægger og ejer af KNX-standarden, tilbyder konfigurationsværktøjet som en integreret del af KNX-standarden og dermed også af KNX-systemet

KNX kan opsamle data fra andre systemer som f.eks. SCADA Modbus, etc. og levere data til samme. Man kan forestille sig, at man i fremtiden kan sende data via ”cloud” (skyen), men en fare kan her være forstyrrelser.

Efter foredraget bød KNXsolutions på sandwich og vand. Formanden takkede KNXsolution og vor foredrags­holder for en interessant aften, hvor spørgelysten havde været meget stor, og diskussionerne gik livligt.

Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.