top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-03-14 Kronprinsesse Marys bro

Medlemsmøde den 14. marts 2019 hos M&E Engineering:
 
Kronprinsesse Marys Bro

Sektionens martsmøde fandt sted hos PC SCHEMATIC A/S, hvor 20 medlemmer hørte Jan Møller Hansen fra M&E Enginering A/S fortælle om broen og forarbejdet til byggeriet.
 
M&E Enginering A/S er stiftet i 1998 og beskæftiger sig med rådgivning indenfor infrastrukturprojekter, og har deltaget i projekter på de eksisterende bro- og tunnelforbindelser Storebælt, Øresund, og Københavns Metro, samt nye projekter som Nordhavnstunnellen, Cityringen og Roskildefjord Forbindelsen. Virksomheden beskæftiger 13 mand.

I forbindelse med etablering af Roskildefjord Forbindelsen, som hele projektet med bro, betalingsanlæg og vejanlæg omfatter, har man deltaget i undersøgelse af, hvilke ledninger af enhver art, det ville være nødvendigt at omlægge, samt hvilke der skulle nyetableres. Projektering af ledningsomlægninger startede samtidigt med ekspropriationsperioden.

Selve tidsplanen for projektet så således ud:
  • VVM-undersøgelse, 2007 – 2010
  • Projektet offentliggøres og VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring, 2010
  • Vedtagelse af anlægslov, december 2014
  • Teknisk dialog med rådgivere, afsluttet februar 2015
  • Prækvalifikation af entreprenører, maj – juni 2015
  • Jordbundsundersøgelser, 2014 – 2015
  • Design- og udbudsmateriale færdigt, december 2015
  • Ekspropriationer, 2015 - 2016
  • Arkæologiske studier og myndighedsgodkendelser færdige 2016
  • Etablering af byggeplads, februar – maj 2017.

Fjordforbindelsen er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der varetager etableringen af broen og en ny motortrafikvej. Efter etableringen skal virksomheden opkræve brugerbetaling og sørge for tilbagebetaling af de lån, der har finansieret broen.

Betalingsanlægget bliver ubemandet, dvs. bilerne registreres automatisk ved nummerpladescanning.
Regnvand på broens kørebane må ikke løbe direkte i fjorden pga. faunabeskyttelse (Natura 2000 område), så alt overfladevand ledes til regnvandsopsamlingsbassiner, hvorfra det kan pumpes til rensning.

Der bliver ikke belysningsanlæg på broen, men til forsyning af sejlmarkering, pumper og diverse andet teknisk udstyr etableres en transformerstation på hver side af broen. De to forsyninger kan ikke sammenlægges. Der haves på kablerne til broens diverse elektriske forbrugere et stort spændingsfald og et lavt kortslutningsniveau, hvilket har givet en del udfordringer.

Selve broen bliver 1,36 km lang, 19,7 meter bred med 4 kørebaner, 2 i hver retning, og dertil skal etableres 8,5 km motortrafikvej. Desuden skal der etableres diverse over- og underføringer, samt omlægning af eksisterende veje. Gennemsejlingshøjden ved normal vandstand vil blive 22 m.

Broen funderes på pæle, som bores op til 40 m ned i fjordbunden. Oven på funderingspælene støbes en plade, hvorpå de 16 søjler i V-form støbes. Oven på søjlerne placeres brodækket på en bevægelig top i form af sfæriske lejer. Brodækket bygges af præfabrikerede betonelementer med et kasseformet tværsnit. I hver af elementerne er der indstøbt kabelrør, hvorigennem der trækkes spændkabler til at spænde elementerne sammen med. Elementerne produceres i Polen og fragtes med skib til Danmark, hvor de i Frederiksværk læsses på blokvogne, der transporterer dem til byggepladsen. Der skal anvendes 492 elementer.

Brodækket monteres udelukkende fra den østlige side af fjorden. Elementerne løftes ud over fjorden af en portalkran, som står på to baner hvilende på de allerede monterede brodækelementer og den nærmeste frie bropille. Det enkelte element føres med tværprofilet på langs af broen ud til det ønskede montagested, drejes 900, sænkes på plads og limes med epoxy sammen med det tidligere placerede element, og spændes midlertidigt fast. Der placeres 14 elementer på hver side af en pille. Når alle 28 elementer i et fag er placeret, støbes de sammen med beton, og efterspændes med de gennemgående kabler. Portalkranen skydes nu ud til næste bropille og processen gentages. Kranen, der vejer 608 tons, er kommet til byggepladsen i enkeltdele fra Vancouver i Canada og samlet i løbet af 3 måneder.
        
  
Der var herefter mulighed for spørgsmål. Sektionens formand takkede Jan Møller Hansen for et levende foredrag og overrakte Jan et par gode flasker rødvin. Aftenen afsluttedes med smørrebrød og vand. Inden deltagerne brød op og skiltes, reklamerede formanden for næste måneds møde samt for sektionens sommertur til Hamburg. 
Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.