top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Tirsdag den 24. marts kl. 17.00 inviteres til generalforsamling og besøg på Hotel Alsik, Nørre Havnegade 21-25, Sønderborg

Generalforsamlingen udskydes til vi er vendt tilbage til normale Corona fri forhold.

Kl. 17.00: Vi mødes ved receptionen og starter med en teknisk rundvisning på Hotel Alsik. Det smukke, nyåbnede hotel er kendetegnet af sit smagfulde nordiske design og naturlige materialer. Det er en del af den berømte arkitekt Frank Gehrys masterplan for Sønderborgs havnefont. Fra de moderne værelser  er der udsigt over Sønderborg by og fjord. Køkkenet ledes af den anerkendte kok Jesper Koch.

Kl. 18. 00 spisning “Bette Unden”: 3 retter - inkl. 3 Glas Vin

Herefter generalforsamling.

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godken-delse.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:

• Gert R. Fredslund – På valg - modtager ikke genvalg

• Mogens Nielsen – Ikke på valg

• Jørgen Heine Rasmussen – Ikke på valg

• Nis Thaysen – På valg—modtager genvalg

• Henning Bitsch – Ikke på valg

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen fremsendes til Jørgen Heine Rasmussen mail: jhe@betterenergy.dk inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes §15 og 16

Under generalforsamlingen får vi kaffe, the, isvand og hjemmebagt kage.

Pris pr. deltager 700,00 kr. Tilmelding ved henvendelse til Carina Reichle på crj@solar.dk eller telefon: 76527012. Sidste tilmeldingsfrist er den 20. marts kl. 12.00. Du er først tilmeldt, når du har fået bekræftelse herpå, enten via mail eller telefonisk ved tilmelding.

Betaling kan ske på vores konto reg. nr. 3737 konto nr. 3733439378. Husk at angive navn ved indbetaling.

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.