top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-11-02 Generalforsamling Sydjysk

Tirsdag den 2. november 2021 klokken 18.00 afholdes generalforsamling i 
EF Sydjysk Sektion.

 Generalforsamlingen afholdes hos Pro-Automatic, Søndermarken 16, 6670 Holsted.

Program
Kl. 18.00 Fælles spisning
Kl. 18.45. Generalforsamling 
Efter generalforsamlingen er der rundvisning hos Pro-Automatic

 

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2019 og 2020 for sektionen for eventuel godkendelse. 
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. 
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af: 
  • Gert R. Fredslund – På valg - modtager ikke genvalg
  • Mogens Nielsen 
  • Jørgen Heine Rasmussen 
  • Nis Thaysen 
  • Henning Bitsch 
6. Valg af revisor 
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Fremtiden for  den lokale afdeling
8. Eventuelt
Forslag til bestyrelsen fremsendes til Jørgen Heine Rasmussen mail: 
jhe@betterenergy.dk inden generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog 
gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i 
lovenes §15 og 16.
Deltagergebyr: kr. 0,-

 

Tilmelding:ved henvendelse til Carina Reichle på crj@solar.dk eller telefon: 76527012. 
Sidste tilmeldingsfrist er den 28. oktober kl. 12.00. Du er først tilmeldt, når du har fået bekræftelse herpå, enten via mail eller telefonisk ved tilmelding.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Elektroteknisk Forening, Sydjysk Sektion

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.