top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Medlemsmøde den 11. november 2021, julemøde i Kbh.-Sjællands Sektion

Rundvisning på BLOX samt julemiddag på Rio Bravo

Årets julemøde med ægtefæller var delt op i to begivenheder. Først en rundvisning på BLOX og derefter en julemiddag på Rio Bravo.  24 deltagere satte hinanden stævne kl. 17.00 i receptionen i BLOX-bygningen, hvor Loa Karskov fra Dansk Arkitektur Center tog imod. I den næste time viste Loa os rundt om og i bygningen, og fortalte om bygningens tilblivelse, og hvilke aktiviteter der finder sted i bygningen.

BLOX-bygningen er placeret ved havnefronten i København mellem Langebro og Den Sorte Diamant. Bygningen danner rammen om bl.a. Dansk Arkitektur Centers aktiviteter med konferencefaciliteter, undervisning og udstillinger i flere udstillingslokaler, samt BLOXHUB, et tværfagligt inspirationsmiljø for designere, arkitekter, ingeniører m.fl. hvor de kan mødes for at skabe nye bæredygtige by- og boligløsninger.  Bygningen rummer endvidere cafe, restauration, tagterrasse med udeservering, et fitnesscenter, en foredragssal/filmsal til 250 personer, og 22 lejeboliger øverst i bygningen.

En del af bygningens lokaler ligger under havnens vandspejl, og rummer her et fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 350 biler. 

Man kører sin bil ind i en elevator, forlader bilen, betaler for parkeringen, og bilen føres af elevatoren ned til det lukkede parkeringsanlæg fordelt på 3 etager, 16 meter under jorden.

Bygningen er et lavenergihus udstyret med bl.a. solceller og fjernkølingsanlæg.  Den er opført på den gamle Bryghusgrund. Bryghusgrunden er opstået ved gradvis opfyldninger i havnen i 1660’erne. Det oprindelige byggeri fra 1772 var bryggeriet Kongens Bryghus, der udviklede sig til et egentlig industrikompleks i 1870’erne. I 1923 var Bryghuset temmelig forfaldent, og produktionen stoppede. Nogle af bygningerne blev revet ned, og det egentlige bryghus blev anvendt som pakhus. I 1960 brændte hele komplekset ved en pyromanbrand, og efterfølgende blev resten revet ned. I de efterfølgende 50 år blev grunden anvendt som midlertidig parkeringsplads og legeplads.

Allerede i 1941 var der planer om nyt byggeri på grunden, og flere arkitektkonkurrencer blev udskrevet, men ingen af forslagene blev gennemført. I 1994 fik Ørestadsselskabet overdraget grunden af staten, og i 2005 købte Realdanias datterselskab Realdania By & Byg grunden. BLOX er finansieret af Realdania, og Realdania By & Byg har været bygherre. BLOX er tegnet af den hollandske tegnestue OMA under ledelse af Ellen van Loon. Oprindeligt var det tænkt, at bygningen skulle bestå af mindre blokke stablet ved siden af og oven på hinanden. Det gav imidlertid ikke mulighed for de store udstillingsrum som Dansk Design Center ønskede, så blokkene blev derfor større. Blokkene skulle endvidere have en størrelse, så vejen Christians Brygge i eksisterende niveau og placering kunne passere under bygningen. Det var endvidere tænkt, at bygningen skulle placeres helt ud i havnen for at illudere Venedig, men af en gammel forordning fremgår det, at der skal være fri passage langs vandet, og der indgår derfor en havnepromenade med fri passage. På pladsen ind mod byen er der opført en ny legeplads.

Efter turen rundt om bygningen og efterfølgende besigtigelse af parkeringsanlægget og dele af bygningens indre takkede formanden Lea for en fin rundvisning med mange interessante oplysninger.

Alle gik herefter de ca. 500 meter til restauration Rio Bravo, hvor den stod på sild og efterfølgende Tournedos. Under middagen blev der lejlighed til at fejre de fremmødte jubilarer, og afslutningsvis blev der serveret Irsk kaffe. Der var herefter almindeligt opbrud, og man ønskede hinanden god jul og et godt nytår.

Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.